Cisco HWIC-2SHDSL

یک پورت SHDSL دو زوج

نصب بر روی سری 1900، 2900 و 3900

نصب بر روی سری 1800، 2800 و 3800

یک پورت RJ11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت:

14,300,000 ریال

13,400,000 ریال

وضعیت: تحویل 10 روزه

 

در اکثر نقاط ایران، جهت اتصال به شبکه اینترانت ملی، از پروتکل G.SHDSL استفاده می‎شود. کارت HWIC-2SHDSL جهت اتصال روتر به شبکه WAN از طریق پروتکل G.SHDSL ارائه شده است. این کارت دارای دو زوج سیم بوده و امکان اتصال یک زوج سیم و دو زوج سیم به آن، وجود دارد. سرعت این پورت بر روی یک زوج سیم، حداکثر 2.304Mbps و بر روی دو زوج سیم، حداکثر 4.608Mbps به صورت Symmetrical می‎باشد. این کارت توسط روتر 1841، 2801، 2811، 2821، 2851، 3825 و 3845 پشتیبانی میشود. علاوه بر این، روترهای سری 1900، 2900 و 3900 نیز از این کارت پشتیبانی می‎کنند.

حداکثر دو کارت HWIC-2SHDSL قابل نصب بر روی روترهای 1841 و 2801 می‎باشند.

حداکثر چهار کارت HWIC-2SHDSL قابل نصب بر روی روترهای 2811 الی 2851، 3825 و 3845 می‎باشند.