راهکارها / زیرساخت شبکه

یکی از مهمترین عواملی که در سرویس دهی خوب وجود دارد، طراحی و اجرای صحیح زیر ساخت شبکه است. زیر ساخت شبکه شامل پیکربندی صحیح روتر ها و سویچ ها و اتصالات فیزیکی بین آنها میباشد. گرانترین تجهیزات VoIP و بهترین سرور های دنیا اگر بر روی شبکه ای با زیر ساخت ضعیف راه اندازی شوند، سرویس خوبی برای شما فراهم نمیکنند. بارها دیده شده VoIP پیاده سازی شده با گرانترین تجهیزات، حتی درون شبکه محلی نیز با مشکل مواجه است و کیفیت صدا به شدت پایین و با تاخیر میباشد. سرویس های دیگر نظیر نرم افزار های مالی به ارزش ده ها میلیون نیز راه اندازی شده، ولی سرعت عملکرد آنها پایین بوده و کاربران همیشه از این موضوع شکایت میکنند. همچنین در برخی از ساعات روز، سرویس های شبکه کند شده و در برخی مواقع قطع میشوند. این ها و دیگر مشکلات این چنینی، همگی به دلیل پیکربندی اشتباه زیرساخت شبکه میباشند.

شرکت داتیس آراد به پشتوانه تیم فنی کار آزموده این افتخار را دارد که از طراحی تا اجرای زیر ساخت شبکه، در کنار شما عزیزان باشد.