ماژول های Voice سیسکو / ماژول دیجیتال و دیتا

اگر خط دیجیتال E1 از مخابرات تهیه کرده اید و یا میخواهید PBX ای را توسط Digitla interface و پروتکل QSIG به روتر سیسکو متصل کنید، نیاز به این ماژول دارید. توجه داشته باشید این ماژول ها به تنهایی کافی نبوده و باید PVDM متناسب با ماژول را نیز تهیه کنید. برای محاسبه تعداد PVDM مورد نیاز، به سایت سیسکو بخش PVDM Calculator مراجعه کنید.

VWIC2-1MFT-T1/E1

وضعیت: تحویل 10 روزه

قیمت: 8.590.000 ریال

 

جزئیات

VWIC2-2MFT-T1/E1

وضعیت: تحویل 10 روزه

قیمت: 11.600.000 ریال

 

جزئیات

VWIC2-2MFT-G703

وضعیت: تحویل 10 روزه

قیمت: 16.500.000 ریال

 

جزئیات

VWIC3-2MFT-T1/E1

وضعیت: تحویل 10 روزه

قیمت: 23.450.000 ریال

 

جزئیات

VWIC3-4MFT-T1/E1

وضعیت: تحویل 10 روزه

قیمت: 43.600.000 ریال

 

جزئیات

VWIC3-2MFT-G703

وضعیت: تحویل 10 روزه

قیمت: 28.700.000 ریال

 

جزئیات

NM-HDV2-2T1/E1

وضعیت: تحویل 10 روزه

قیمت: 12.850.000 ریال

 

جزئیات

HWIC-2SHDSL

وضعیت: تحویل 10 روزه

قیمت: 13.400.000 ریال

 

جزئیات

HWIC-2FE

وضعیت: تحویل 10 روزه

قیمت: 13.500.000 ریال

 

جزئیات