IP Phone / Cisco

IP Phone های سیسکو به طور پیش فرض با پروتکل SCCP که انحصاری سیسکو است، کار میکنند. در نتیجه جهت استفاده از آنها نیاز به Call Manager سیسکو (CME,CUCM) خواهید داشت. هرچند میتوان با تغییر Firmware اغلب آنها، از Call Manager های دیگر نظیر Asterisk نیز استفاده کرد. توجه داشته باشید در صورتی که میخواهید از CME به عنوان Call Manager استفاده کنید، نسخه CME باید مدل IP Phone را پشتیبانی کند. به طور مثال CME 7.x از IP Phone های سری 8800 سیسکو پشتیبانی نمیکند.

 

Cisco 7975G

وضعیت: ناموجود

قیمت: 0 ریال

جزئیات

Cisco 7965G

وضعیت: ناموجود

قیمت: 0 ریال

جزئیات

Cisco 7960G

وضعیت: ناموجود

قیمت: 0 ریال

جزئیات

Cisco 7940G

وضعیت: ناموجود

قیمت: 0 ریال

جزئیات

Cisco 7912G

وضعیت: ناموجود

قیمت: 0 ریال

جزئیات

Cisco 7911G

وضعیت: ناموجود

قیمت: 0 ریال

جزئیات

Cisco 7906

وضعیت: ناموجود

قیمت: 0 ریال

جزئیات