Cisco VIC2-4FXO

دارای چهار پورت FXO

سوکت RJ-11

مد سیگنالینگ: FSK/DTMF

سازگار با روتر سری 2800 و 3800

سازگار با NM-HDV2-2T1/E1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت:

8.900.000 ریال

8.400.000 ریال

وضعیت: تحویل 10 روزه

 

 

 

 

جهت اتصال PBX و یا خطوط آنالوگ مخابرات (PSTN) به روتر های سیسکو، از کارت VIC2-4FXO استفاده میشود. در صورتی که CME را بر روی روتر سری 2800 و یا 3800 سیسکو فعال کرده اید، برای دسترسی به خطوط آنالوگ PSTN، نیاز به VIC2-4FXO دارید. همچنین در صورتی که میخواهید PBX را به روتر متصل کنید (عملیات Tie Trunk انجام دهید) نیاز به این کارت دارید. این کارت به طور هم زمان چهار خط آنالوگ را پشتیبانی میکند. تصویر زیر، دو سناریو استفاده از کارت VIC2-4FXO را نشان میدهد:

توجه داشته باشید علاوه بر این کارت، نیاز به ماژول PVDM جهت تبدیل سیگنال آنالوگ به پکت IP نیز دارید.