کمپ‎ها و دوره‎های آموزشی سیسکو و مجازی‎سازی

بهترین تبلیغ، آموزش است. گروه آراد با هدف آموزش دوره های سیسکو، VoIP و مجازی سازی، فیلم های آموزشی برخی از دوره ها را به صورت رایگان در دسترسی عموم قرار داده است. شما می‎توانید آنها را در سایت آپارات مشاهده و در صورت تمایل، در کمپ ها و دوره های آموزشی ما شرکت کنید. لازم به ذکر است تمامی دوره ها به صورت عملی و کاربردی، با تجهیزات واقعی برگزار می‎شوند.

برای مشاهده سرفصل دوره ها، بر روی دوره مورد نظر کلیک کنید.

 

پیش نیاز تمامی دوره ها (CompTIA)

کد دوره

نام درس

نام استاد

تاریخ شروع

روز و ساعت

پیش نیاز

مدت

شهریه (ریال)

 

1102

+Network

مهندس آل‎طعمه

95/10/04

زوج - 17:00 الی 20:00

ندارد

32 ساعت

2,750,000

ثبت نام

1103

+Network

مهندس طالبیان

95/10/05

فرد - 17:00 الی 20:00

ندارد

32 ساعت

2,750,000

ثبت نام

 

 

دوره های سیسکو (از CCNA تا CCIE)

کد دوره

نام درس

نام استاد

تاریخ شروع

روز و ساعت

پیش نیاز

مدت

شهریه (ریال)

تخفیف

1111

CCNA R&S

200-120

مهندس اصغر

95/10/25

زوج - 17:00 الی 20:00

+Net

60 ساعت

8,300,000

ثبت نام

1112

CCNA R&S

200-120

مهندس آل‎طعمه

95/10/26

فرد - 14:00 الی 17:00

+Net

60 ساعت

7,500,000

ثبت نام

1113

CCNA R&S

200-120

مهندس طالبیان

95/10/28

فرد - 17:00 الی 20:00

+Net

60 ساعت

8,300,000

ثبت نام

1114

CCNA Collaboration

CICD

210-060

مهندس آل‎طعمه

95/10/26

فرد - 17:00 الی 20:00

CCNA R&S

45 ساعت

9,000,000

ثبت نام

1125

CCNA Collaboration

CICD

210-060

مهندس آل‎طعمه

95/10/24

جمعه 09:00 الی 14:00

CCNA R&S

45 ساعت

9,000,000

ثبت نام

1126

CCNA Security

مهندس طالبیان

95/10/23

پنجشنبه و جمعه 13:00 الی 17:00

CCNA R&S

45 ساعت

8,500,000

ثبت نام

1127

CCNA Security

مهندس طالبیان

95/10/29

زوج - 17:00 الی 20:00

CCNA R&S

45 ساعت

8,500,000

ثبت نام

1128

CCNP Route

300-101

مهندس آل‎طعمه

95/11/12

فرد - 17:00 الی 20:00

CCNA R&S

50 ساعت

8,900,000

ثبت نام

1129

CCNP Switch

300-115

مهندس اصغر

95/11/17

فرد - 17:00 الی 20:00

CCNA R&S

50 ساعت

8,900,000

ثبت نام

1130

BGP & MPLS

مهندس آل‎طعمه

95/12/08

زوج - 09:00 الی 13:00

CCNA R&S

40 ساعت

7,500,000

ثبت نام